PUBLIC AFFAIRS
  • Få styrket og yderligere professionaliseret jeres public affairs indsats
  • Få udbygget jeres "licence to operate"
  • Vind mere gehør for jeres tanker og holdninger i det offentlige rum
  • Få et skarpt overblik over jeres interessenters holdninger, viden og interaktion

Læs mere...

REGULATORY AFFAIRS
  • Få pro-aktiv indflydelse på eksisterende og kommende lovgivning og andre rammebetingelser – både i Danmark og i udlandet f.eks. EU direktiver og forordninger. 
  • Brug kommende lovgivning pro-aktivt i jeres produkt- og organisationsudvikling
  • Sørg for at du overholder gældende lovgivning

Læs mere...

Public diplomacy
  • Vi hjælper EU, lande, regioner, kommuner og byer med at skærpe og kommunikere deres policy programmer, synspunkter, holdninger, koncepter etc. i forhold til udvalgte målgrupper i ind- og udland f.eks. embedsmænd, politikere, medierne, internationale organisationer og NGO’ere, multinationale virksomheder, religiøse ledere, politiske forbrugere, enkeltpersoner etc. 

Læs mere... 

MARKET ACCESS
  • Få adgang til netop de (del-)markeder, som I oplever som vanskeligt tilgængelige – eller måske som helt lukkede. 

Læs mere...

Nyheder

Nyt Vækstteam skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har den 28.10.16 nedsat et Vækstteam, som skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne.

Låg på indtjeningen hos producenter af CO2-reducerende systemer og komponenter.

KRONIK

Af Vagn Gaarde Pedersen, Management konsulent og direktør for Pan-European Public Affairs.

Låg på indtjeningen hos producenter af CO2-reducerende systemer og komponenter.

Som anført i medierne i de seneste dage, så ligger der en meget stor klimaopgave både for Danmark og de øvrige europæiske lande bl.a. som følge af EU Kommissionens udspil til reduktioner af drivhusgasser indenfor boliger, bønder og biler.